Index

SMART CONSTRUCTION ACADEMY AS

Orgnr: 818039972

adresse: Kunnskapsparken, Markedsgata 3

id

15001

organisasjonsnummer

818039972

navn

SMART CONSTRUCTION ACADEMY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-18

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kunnskapsparken", "Markedsgata 3"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9510", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Noodt & Reiding AS", "Postboks 1448"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9506", "kommunenummer": "5403"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818039972

navn

SMART CONSTRUCTION ACADEMY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kunnskapsparken Markedsgata 3

forradrpostnr

9510

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

c/o Noodt & Reiding AS Postboks 1448

ppostnr

9506

ppoststed

ALTA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.11.2016

stiftelsesdato

13.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818039972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2386077, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 125632, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 125632}}, "journalnr": "2021428458", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818039972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 118532, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 215000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -96468}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7100, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7100}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 125632}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -46617, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 644670}, "driftsresultat": -44397, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 600273}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2220, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 44}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2264}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -46617}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926207598 [navn] => SMART CONSTRUCTION ACADEMY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818039972 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kunnskapsparken", "Markedsgata 3"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9510", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Noodt & Reiding AS", "Postboks 1448"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9506", "kommunenummer": "5403"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?