Index

SMART MILJØSERVICE STAVANGER AS

Orgnr: 812293672

adresse: Randabergveien 98

id

1741

organisasjonsnummer

812293672

navn

SMART MILJØSERVICE STAVANGER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.420", "beskrivelse": "Flyttetransport"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Randabergveien 98"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4027", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812293672

navn

SMART MILJØSERVICE STAVANGER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Randabergveien 98

forradrpostnr

4027

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.420

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.08.2013

stiftelsesdato

05.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812293672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2443241, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 167094, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23266}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 143828}}, "journalnr": "2021490042", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812293672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 38706, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8706}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 128388, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 128388}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 167094}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 38706, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 890587}, "driftsresultat": 39102, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 929689}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -396, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 398}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 38706}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912302660 [navn] => SMART MILJØSERVICE STAVANGER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.420", "beskrivelse": "Flyttetransport"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 812293672 [oppstartsdato] => 2013-08-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Randabergveien 98"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4027", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?