Index

SMB NETTVERK AS

Orgnr: 811887102

adresse: Øvre Sjåstad

id

859

organisasjonsnummer

811887102

navn

SMB NETTVERK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Sjåstad"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "STADLANDET", "postnummer": "6750", "kommunenummer": "4649"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811887102

navn

SMB NETTVERK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Sjåstad

forradrpostnr

6750

forradrpoststed

STADLANDET

forradrkommnr

4649

forradrkommnavn

STAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.04.2013

stiftelsesdato

01.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811887102

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2116441, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 578516, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 98880}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 479636}}, "journalnr": "2020871209", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811887102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 149237, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 119237}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 429279, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 271376}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 157903}}, "sumEgenkapitalGjeld": 578516}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 14679, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 441363}, "driftsresultat": 29935, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 471298}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11115, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11130}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 18820}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911915006 [navn] => SMB NETTVERK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811887102 [oppstartsdato] => 2013-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Sju00e5stad"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "STADLANDET", "postnummer": "6750", "kommunenummer": "4649"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?