Index

SMEDBAKKEN FUS BARNEHAGE AS

Orgnr: 922030499

adresse: Edvard Munchs vei 57

id

362875

organisasjonsnummer

922030499

navn

SMEDBAKKEN FUS BARNEHAGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-11

naeringskode1

{"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"}

antallAnsatte

18

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Edvard Munchs vei 57"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1063", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922030499

navn

SMEDBAKKEN FUS BARNEHAGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Edvard Munchs vei 57

forradrpostnr

1063

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.02.2019

stiftelsesdato

16.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

18

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

922030499

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2098949, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14823263, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 574938}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14248325}}, "journalnr": "2020850160", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922030499"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2700357, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4121663}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1421306}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12122906, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11983818}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14823263}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-10-16", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1421306, "totalresultat": -1421306, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12815329}, "driftsresultat": -1953128, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10862201}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 130940, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 132900}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1960}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1822188}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 975317099 [navn] => SMEDBAKKEN FUS BARNEHAGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-07-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.911", "beskrivelse": "Barnehager"} [antallAnsatte] => 18 [overordnetEnhet] => 922030499 [oppstartsdato] => 1989-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Edvard Munchs vei 57"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1063", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => fus.no/smedbakken [postadresse] => [datoEierskifte] => 2019-02-28 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?