Index

SMILEY ACCOUNTING AS

Orgnr: 913078039

adresse: Einar Aass vei 15

id

128258

organisasjonsnummer

913078039

navn

SMILEY ACCOUNTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Einar Aass vei 15"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3046", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913078039

navn

SMILEY ACCOUNTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Einar Aass vei 15

forradrpostnr

3046

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2014

stiftelsesdato

02.01.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

913078039

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2392885, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 649477, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16985}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 632492}}, "journalnr": "2021347781", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913078039"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 147179, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 132179}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 502298, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 502298}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 649477}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 46495, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2527661}, "driftsresultat": 63675, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2591336}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2796, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2982}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 186}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 66471}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913126491 [navn] => SMILEY ACCOUNTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-01-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 913078039 [oppstartsdato] => 2014-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Einar Aass vei 15"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3046", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?