Index

SMØLA SALMON AS

Orgnr: 919123214

adresse: c/o Smøla Havfiskesenter, Sætran

id

273909

organisasjonsnummer

919123214

navn

SMØLA SALMON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Smøla Havfiskesenter", "Sætran"], "kommune": "SMØLA", "landkode": "NO", "poststed": "SMØLA", "postnummer": "6570", "kommunenummer": "1573"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919123214

navn

SMØLA SALMON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Smøla Havfiskesenter Sætran

forradrpostnr

6570

forradrpoststed

SMØLA

forradrkommnr

1573

forradrkommnavn

SMØLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2017

stiftelsesdato

23.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919123214

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2593169, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 334572, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 334572}}, "journalnr": "2021580126", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919123214"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 229007, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 199007}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 105565, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 105565}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 334572}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 101749, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 312964}, "driftsresultat": 132727, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 445691}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -144, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 159}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 132583}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919586656 [navn] => SMØLA SALMON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-09-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919123214 [oppstartsdato] => 2017-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Smu00f8la Havfiskesenter", "Su00e6tran"], "kommune": "SMu00d8LA", "landkode": "NO", "poststed": "SMu00d8LA", "postnummer": "6570", "kommunenummer": "1573"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?