Index

SMYL BRENNERI AS

https://www.smylbrenneri.no

Orgnr: 917791945

mobil: 930 16 372
webside: www.smylbrenneri.no

id

238815

organisasjonsnummer

917791945

navn

SMYL BRENNERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "11.010", "beskrivelse": "Destillering, rektifisering og blanding av sprit"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "SMØLA", "landkode": "NO", "poststed": "SMØLA", "postnummer": "6571", "kommunenummer": "1573"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vallefaret 19"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0663", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.smylbrenneri.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917791945

navn

SMYL BRENNERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

6571

forradrpoststed

SMØLA

forradrkommnr

1573

forradrkommnavn

SMØLA

forradrland

Norge

postadresse

Vallefaret 19

ppostnr

0663

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

11.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.10.2016

stiftelsesdato

07.09.2016

tlf

tlf_mobil

930 16 372

url

www.smylbrenneri.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.03.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

917791945

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 51760, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 272815, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 272815}}, "journalnr": "2021180048", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917791945"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 126319, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 96319}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 146496, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 146496}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 272815}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 115696, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 465146}, "driftsresultat": 141121, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 606268}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -55, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 64}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 141066}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917942315 [navn] => SMYL [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "11.010", "beskrivelse": "Destillering, rektifisering og blanding av sprit"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 917791945 [oppstartsdato] => 2016-09-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "SMu00d8LA", "landkode": "NO", "poststed": "SMu00d8LA", "postnummer": "6571", "kommunenummer": "1573"} [links] => [] [hjemmeside] => www.smylbrenneri.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vallefaret 19"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0663", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?