Index

SN RESERVE AS

Orgnr: 818880812

adresse: Grøndalsvegen 38

id

17151

organisasjonsnummer

818880812

navn

SN RESERVE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-22

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grøndalsvegen 38"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "NORDKISA", "postnummer": "2055", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-17

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818880812

navn

SN RESERVE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grøndalsvegen 38

forradrpostnr

2055

forradrpoststed

NORDKISA

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.04.2017

stiftelsesdato

17.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818880812

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2152041, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1505496, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 36400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1469096}}, "journalnr": "2020905475", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818880812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1273159, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 34430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1238729}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 232337, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 232337}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1505496}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 592526, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4442}, "driftsresultat": -4442, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 597298, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 597759}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 461}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 592856}}]

Reserver mot visning?