Index

SNAH HOLDING AS

Orgnr: 811653942

adresse: Krokvegen 49

id

289

organisasjonsnummer

811653942

navn

SNAH HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-06

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krokvegen 49"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSDALEN", "postnummer": "9020", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811653942

navn

SNAH HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krokvegen 49

forradrpostnr

9020

forradrpoststed

TROMSDALEN

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.03.2013

stiftelsesdato

10.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811653942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 58000, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3637314, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2800000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 837314}}, "journalnr": "2021181250", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811653942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2176830, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2146830}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1460484, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 297637}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1162847}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3637314}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 450000, "totalresultat": 450000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 37405}, "driftsresultat": -37405, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 487404, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 546191}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 58786}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 450000}}]

Reserver mot visning?