Index

SNERTINGDALSSENTERET AS

Orgnr: 811686212

adresse: Austdalfeltvegen 112

id

354

organisasjonsnummer

811686212

navn

SNERTINGDALSSENTERET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-04

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Austdalfeltvegen 112"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "SNERTINGDAL", "postnummer": "2838", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811686212

navn

SNERTINGDALSSENTERET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Austdalfeltvegen 112

forradrpostnr

2838

forradrpoststed

SNERTINGDAL

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.04.2013

stiftelsesdato

01.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811686212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2231479, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2601072, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2564510}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36562}}, "journalnr": "2021232465", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811686212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1365537, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 630000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1995537}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3966609, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 163702}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3802907}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2601072}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 32900, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 185605}, "driftsresultat": 174195, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 359800}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -132016, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 132017}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 42179}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911794802 [navn] => SNERTINGDALSSENTERET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811686212 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Austdalfeltvegen 112"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "SNERTINGDAL", "postnummer": "2838", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?