Index

SNORRES AS

Orgnr: 811900982

adresse: Nedre Langgate 43

id

886

organisasjonsnummer

811900982

navn

SNORRES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-22

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Langgate 43"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3126", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811900982

navn

SNORRES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Langgate 43

forradrpostnr

3126

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.05.2013

stiftelsesdato

18.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811900982

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 35172, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19535085, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19060393}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 474692}}, "journalnr": "2021160356", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811900982"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4997309, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4988000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9309}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14537776, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 315526}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14222250}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19535085}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1215, "totalresultat": 1215, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 214981}, "driftsresultat": 192519, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 407500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -190962, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 57}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 191019}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1558}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923890599 [navn] => SNORRES AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811900982 [oppstartsdato] => 2018-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Langgate 43"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3126", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?