Index

SNUFFEL AS

Orgnr: 912876373

adresse: c/o Ivan Geurts, Schives gate 34

id

124518

organisasjonsnummer

912876373

navn

SNUFFEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ivan Geurts", "Schives gate 34"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4010", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912876373

navn

SNUFFEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ivan Geurts Schives gate 34

forradrpostnr

4010

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.12.2013

stiftelsesdato

04.12.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876373

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 86492, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 447000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 447000}}, "journalnr": "2021221606", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876373"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 253770, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 223770}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 193230, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 193230}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 447000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -177910, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 198292}, "driftsresultat": -198292, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 20382, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 120340}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 99958}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -177910}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912971805 [navn] => SNUFFEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912876373 [oppstartsdato] => 2013-12-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ivan Geurts", "Schives gate 34"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4010", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?