Index

SOFIA RENS, SKOREP OG NØKKELFILING AS

Orgnr: 812220012

adresse: Gladengveien 4

id

1602

organisasjonsnummer

812220012

navn

SOFIA RENS, SKOREP OG NØKKELFILING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "95.230", "beskrivelse": "Reparasjon av skotøy og lærvarer"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gladengveien 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812220012

navn

SOFIA RENS, SKOREP OG NØKKELFILING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gladengveien 4

forradrpostnr

0661

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

95.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.08.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812220012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2563191, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 334304, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 165425}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 168879}}, "journalnr": "2021554827", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812220012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -354256, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -384256}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 688561, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 681338}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7223}}, "sumEgenkapitalGjeld": 334304}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -235303, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2724814}, "driftsresultat": -155547, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2569268}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15591, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15594}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -171138}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916742878 [navn] => SOFIA RENS, SKOREP OG NØKKELFILING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-02-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "95.230", "beskrivelse": "Reparasjon av skotu00f8y og lu00e6rvarer"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 812220012 [oppstartsdato] => 2016-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gladengveien 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?