Index

SOFIENBERG MATSENTER AS

Orgnr: 815083032

adresse: Sofienberggata 57B

id

7734

organisasjonsnummer

815083032

navn

SOFIENBERG MATSENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sofienberggata 57B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0563", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815083032

navn

SOFIENBERG MATSENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sofienberggata 57B

forradrpostnr

0563

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.03.2015

stiftelsesdato

17.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815083032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2454421, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1982, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1982}}, "journalnr": "2021426346", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815083032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2155518, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2455518}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2157500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 20000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2137500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1982}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -391878, "totalresultat": -391878, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 73016}, "driftsresultat": -73016, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -318863, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 318866}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -391878}}]

Reserver mot visning?