Index

SOGN UTLEIGE AS

Orgnr: 815490932

mobil: 917 14 825
adresse: Stolpen

id

8688

organisasjonsnummer

815490932

navn

SOGN UTLEIGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stolpen"], "kommune": "LUSTER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFSLO", "postnummer": "6869", "kommunenummer": "4644"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815490932

navn

SOGN UTLEIGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stolpen

forradrpostnr

6869

forradrpoststed

HAFSLO

forradrkommnr

4644

forradrkommnavn

LUSTER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.06.2015

stiftelsesdato

30.04.2015

tlf

tlf_mobil

917 14 825

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815490932

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 74812, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7651768, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6965559}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 686209}}, "journalnr": "2021207088", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815490932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -534000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -594000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8185768, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 267782}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 7917986}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7651768}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -594273, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1417638}, "driftsresultat": -194438, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1223200}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -399835, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 399835}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -594273}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915528457 [navn] => SOGN UTLEIGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 815490932 [oppstartsdato] => 2015-04-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stolpen"], "kommune": "LUSTER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFSLO", "postnummer": "6869", "kommunenummer": "4644"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?