Index

SOKN CAMPING AS

Orgnr: 818717512

adresse: Åmøyveien 69

id

16689

organisasjonsnummer

818717512

navn

SOKN CAMPING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.300", "beskrivelse": "Drift av campingplasser"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åmøyveien 69"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "BRU", "postnummer": "4158", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Golhaugveien 45"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "BRU", "postnummer": "4158", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818717512

navn

SOKN CAMPING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åmøyveien 69

forradrpostnr

4158

forradrpoststed

BRU

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Golhaugveien 45

ppostnr

4158

ppoststed

BRU

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.03.2017

stiftelsesdato

23.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818717512

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2296629, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4008349, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2217372}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1790977}}, "journalnr": "2021331621", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818717512"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 421281, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 193830}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 227451}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3587068, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1604172}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1982896}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4008349}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 365845, "totalresultat": 365845, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4346162}, "driftsresultat": 569289, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4915451}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -98444, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 603}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 99046}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 470845}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973506072 [navn] => SOKN CAMPING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.300", "beskrivelse": "Drift av campingplasser"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 818717512 [oppstartsdato] => 1993-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5mu00f8yveien 69"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "BRU", "postnummer": "4158", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Golhaugveien 45"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "BRU", "postnummer": "4158", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => 2017-01-23 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?