Index

SOL EIENDOM AS

Orgnr: 870975732

tlf: 71 68 34 40
adresse: Vågeveien 10

id

54195

organisasjonsnummer

870975732

navn

SOL EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vågeveien 10"], "kommune": "KRISTIANSUND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSUND N", "postnummer": "6509", "kommunenummer": "1505"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-03-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

870975732

navn

SOL EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vågeveien 10

forradrpostnr

6509

forradrpoststed

KRISTIANSUND N

forradrkommnr

1505

forradrkommnavn

KRISTIANSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

28.03.1994

tlf

71 68 34 40

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

870975732

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2202073, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12969, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12576}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 393}}, "journalnr": "2020963499", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870975732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -745312, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1045312}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 758281, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 30110}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 728171}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12969}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 27446, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -28919}, "driftsresultat": 28919, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -261, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 265}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 28658}}]

Reserver mot visning?