Index

SOL-GT AS

https://www.sol-gt.no

Orgnr: 918098097

mobil: 925 13 249
webside: www.sol-gt.no
adresse: Industrigata 10A

id

246878

organisasjonsnummer

918098097

navn

SOL-GT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-12-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industrigata 10A"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4632", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 4"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

hjemmeside

www.sol-gt.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918098097

navn

SOL-GT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industrigata 10A

forradrpostnr

4632

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Kongens gate 4

ppostnr

4610

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.12.2016

stiftelsesdato

05.11.2016

tlf

tlf_mobil

925 13 249

url

www.sol-gt.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098097

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2129523, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 97020, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 36091}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 60929}}, "journalnr": "2020881326", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098097"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -21293, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -51293}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 118313, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 65263}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 53050}}, "sumEgenkapitalGjeld": 97020}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16079, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 165760}, "driftsresultat": -30546, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 135214}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -30545}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918274057 [navn] => SOL-GT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 918098097 [oppstartsdato] => 2016-11-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industrigata 10A"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4632", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => www.sol-gt.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 4"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?