Index

SOLBERG BLIKK AS

Orgnr: 812512072

mobil: 920 60 268
adresse: Storevarveien 82

id

2220

organisasjonsnummer

812512072

navn

SOLBERG BLIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid på tak"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storevarveien 82"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "MELSOMVIK", "postnummer": "3159", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812512072

navn

SOLBERG BLIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storevarveien 82

forradrpostnr

3159

forradrpoststed

MELSOMVIK

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.911

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.09.2013

stiftelsesdato

23.09.2013

tlf

tlf_mobil

920 60 268

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812512072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2480897, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 368285, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 368285}}, "journalnr": "2021533924", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812512072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 347053, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 317053}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21232, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 21232}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 368285}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -675669, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1084217}, "driftsresultat": -809717, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 274500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24476, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 216}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24692}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -834193}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991394451 [navn] => SOLBERG BLIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-06-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.911", "beskrivelse": "Blikkenslagerarbeid pu00e5 tak"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812512072 [oppstartsdato] => 2007-06-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storevarveien 82"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "MELSOMVIK", "postnummer": "3159", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2232"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3103", "kommunenummer": "3803"} [datoEierskifte] => 2013-10-09 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?