Index

SOLE ACTIVE AS

Orgnr: 818976712

adresse: Olav Vs gate 5

id

17404

organisasjonsnummer

818976712

navn

SOLE ACTIVE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-11

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olav Vs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1273 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0111", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818976712

navn

SOLE ACTIVE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olav Vs gate 5

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1273 Vika

ppostnr

0111

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.05.2017

stiftelsesdato

23.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818976712

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1816044, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 495024038, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 21927971}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 473096067}}, "journalnr": "2020541219", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818976712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 491782184, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 565106}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 491217078}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3241854, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 624364}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2617490}}, "sumEgenkapitalGjeld": 495024038}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 35313122, "totalresultat": 35313122, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4048005}, "driftsresultat": -4048005, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 39361293, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 44053329}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4692037}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 35313287}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919394609 [navn] => SOLE ACTIVE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 818976712 [oppstartsdato] => 2017-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vulkan 16"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0178", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 389 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0102", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?