Index

SOLE KAPITAL AS

Orgnr: 819113742

adresse: Olav Vs gate 5

id

17750

organisasjonsnummer

819113742

navn

SOLE KAPITAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-15

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Olav Vs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1273 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0111", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819113742

navn

SOLE KAPITAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Olav Vs gate 5

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1273 Vika

ppostnr

0111

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2017

stiftelsesdato

23.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819113742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1875858, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 588011252, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 166083837}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 421927415}}, "journalnr": "2020600711", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819113742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 323793687, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3359564}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 320434123}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 264217565, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2331441}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 261886125}}, "sumEgenkapitalGjeld": 588011252}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18298785, "totalresultat": 18298785, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7608242}, "driftsresultat": -7608242, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 25907027, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33519439}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7612413}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 18298785}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919394811 [navn] => SOLE KAPITAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 819113742 [oppstartsdato] => 2017-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Olav Vs gate 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 389 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0102", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?