Index

SOLGAARD SKOG 110 EIENDOM AS

Orgnr: 912596893

adresse: Solgaard skog 110

id

118393

organisasjonsnummer

912596893

navn

SOLGAARD SKOG 110 EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solgaard skog 110"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1599", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kinnarps", "Postboks 93"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "ØSTERÅS", "postnummer": "1332", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

912596893

navn

SOLGAARD SKOG 110 EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solgaard skog 110

forradrpostnr

1599

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

c/o Kinnarps Postboks 93

ppostnr

1332

ppoststed

ØSTERÅS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

18.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596893

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2222727, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 66474545, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 48463076}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 18011469}}, "journalnr": "2021115293", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596893"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 66025551, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4267500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 61758051}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 448994, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 448994}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 66474545}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-09-01", "tilDato": "2020-08-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7055092, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12877043}, "driftsresultat": -9170219, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3706824}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 125343, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 132090}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6747}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9044876}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912601382 [navn] => SOLGAARD SKOG 110 EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912596893 [oppstartsdato] => 2013-09-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Solgaard skog 110"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1599", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kinnarps", "Postboks 93"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8STERu00c5S", "postnummer": "1332", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?