Index

SOLID HOME AS

Orgnr: 812027212

adresse: Sørkedalsveien 5A

id

1132

organisasjonsnummer

812027212

navn

SOLID HOME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørkedalsveien 5A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0369", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bilittkroken 14"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1279", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812027212

navn

SOLID HOME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørkedalsveien 5A

forradrpostnr

0369

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Bilittkroken 14

ppostnr

1279

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.739

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.06.2013

stiftelsesdato

07.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812027212

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2354527, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 501281, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 501281}}, "journalnr": "2021408148", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812027212"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 348411, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 80000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 268411}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 152871, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 152871}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 501282}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 88984, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 248728}, "driftsresultat": 88984, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 337712}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 88984}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922312761 [navn] => SOLID HOME AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812027212 [oppstartsdato] => 2018-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rkedalsveien 5A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0369", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bilittkroken 14"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1279", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?