Index

SOLLI REGNSKAP AS

https://www.supportera.no

Orgnr: 918098127

tlf: 22 21 21 00
webside: www.supportera.no
adresse: Rolfsbuktveien 17

id

246880

organisasjonsnummer

918098127

navn

SOLLI REGNSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rolfsbuktveien 17"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "FORNEBU", "postnummer": "1364", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-15

hjemmeside

www.supportera.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918098127

navn

SOLLI REGNSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rolfsbuktveien 17

forradrpostnr

1364

forradrpoststed

FORNEBU

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.11.2016

stiftelsesdato

15.10.2016

tlf

22 21 21 00

tlf_mobil

url

www.supportera.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098127

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 21244, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 379874, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 379874}}, "journalnr": "2021144223", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098127"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 268903, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 238903}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 110970, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 110182}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 788}}, "sumEgenkapitalGjeld": 379874}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 134773, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 330117}, "driftsresultat": 172865, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 502982}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -32, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 135}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 167}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 172832}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918169997 [navn] => SOLLI REGNSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918098127 [oppstartsdato] => 2016-10-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rolfsbuktveien 17"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "FORNEBU", "postnummer": "1364", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => www.supportera.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?