Index

SOLLITOPPEN AS

Orgnr: 917790841

adresse: Storgata 1

id

238779

organisasjonsnummer

917790841

navn

SOLLITOPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-10

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 1"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 391"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2051", "kommunenummer": "3033"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917790841

navn

SOLLITOPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 1

forradrpostnr

2050

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 391

ppostnr

2051

ppoststed

JESSHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.10.2016

stiftelsesdato

13.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917790841

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1551322, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 25967285, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 25967285}}, "journalnr": "2020268058", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917790841"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 40000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 34430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5570}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 25927285, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 44769}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 25882516}}, "sumEgenkapitalGjeld": 25967285}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -31517, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 55674}, "driftsresultat": -55674, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15268, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15378}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 111}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -40407}}]

Reserver mot visning?