Index

SOLØR BYGGMONTASJE AS

Orgnr: 877082652

tlf: 62 95 85 66
adresse: Karlstadvegen 2

id

57754

organisasjonsnummer

877082652

navn

SOLØR BYGGMONTASJE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-13

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karlstadvegen 2"], "kommune": "ÅSNES", "landkode": "NO", "poststed": "GJESÅSEN", "postnummer": "2280", "kommunenummer": "3418"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-11-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877082652

navn

SOLØR BYGGMONTASJE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karlstadvegen 2

forradrpostnr

2280

forradrpoststed

GJESÅSEN

forradrkommnr

3418

forradrkommnavn

ÅSNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.01.1997

stiftelsesdato

15.11.1996

tlf

62 95 85 66

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877082652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2419025, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2863635, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1906065}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 957570}}, "journalnr": "2021389294", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877082652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2049002, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 925000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1124002}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 814634, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 814634}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2863635}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 88165, "totalresultat": 88165, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 59933}, "driftsresultat": 52231, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 112164}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 35934, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48775}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12840}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 88165}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926208446 [navn] => SOLØR BYGGMONTASJE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 877082652 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karlstadvegen 2"], "kommune": "u00c5SNES", "landkode": "NO", "poststed": "GJESu00c5SEN", "postnummer": "2280", "kommunenummer": "3418"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?