Index

SOLPLAST AS

Orgnr: 818822952

adresse: Leangbukta 36

id

16988

organisasjonsnummer

818822952

navn

SOLPLAST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-04

naeringskode1

{"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og båter"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leangbukta 36"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "VETTRE", "postnummer": "1392", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hanevoldveien 24A"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1384", "kommunenummer": "3025"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818822952

navn

SOLPLAST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leangbukta 36

forradrpostnr

1392

forradrpoststed

VETTRE

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

Hanevoldveien 24A

ppostnr

1384

ppoststed

ASKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

33.150

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.04.2017

stiftelsesdato

17.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818822952

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2187881, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 55122, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 54442}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 680}}, "journalnr": "2020946721", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818822952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 50637, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 77515}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -26878}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4485, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4485}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 55122}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10688, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10688}, "driftsresultat": -10688, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10688}}]

Reserver mot visning?