Index

SOLSIDEN KVITFJELL 49 AS

Orgnr: 820350642

adresse: Fossvegen 5

id

21112

organisasjonsnummer

820350642

navn

SOLSIDEN KVITFJELL 49 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fossvegen 5"], "kommune": "RINGEBU", "landkode": "NO", "poststed": "FÅVANG", "postnummer": "2634", "kommunenummer": "3439"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820350642

navn

SOLSIDEN KVITFJELL 49 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fossvegen 5

forradrpostnr

2634

forradrpoststed

FÅVANG

forradrkommnr

3439

forradrkommnavn

RINGEBU

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

19.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820350642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2459535, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1991772, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1991462}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 310}}, "journalnr": "2021429658", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820350642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -8228, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -38228}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2000000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1991772}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -33798, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33800}, "driftsresultat": -33800, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33798}}]

Reserver mot visning?