Index

SOLSTRAND EIENDOM AS

Orgnr: 815017412

adresse: Brennerivegen 5

id

7579

organisasjonsnummer

815017412

navn

SOLSTRAND EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.010", "beskrivelse": "Vaskeri- og renserivirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brennerivegen 5"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRUMUNDDAL", "postnummer": "2380", "kommunenummer": "3411"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1941-10-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

815017412

navn

SOLSTRAND EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brennerivegen 5

forradrpostnr

2380

forradrpoststed

BRUMUNDDAL

forradrkommnr

3411

forradrkommnavn

RINGSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

09.10.1941

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815017412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2024, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2715609, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1827569}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 888040}}, "journalnr": "2021125782", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815017412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1208085, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1209383}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1298}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1507524, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 35042}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1472482}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2715609}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 258938, "totalresultat": 258938, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 228973}, "driftsresultat": 330049, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 559022}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -71111, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3891}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 75002}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 258938}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 975068501 [navn] => SOLSTRAND EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-11-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.010", "beskrivelse": "Vaskeri- og renserivirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815017412 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brennerivegen 5"], "kommune": "RINGSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "BRUMUNDDAL", "postnummer": "2380", "kommunenummer": "3411"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?