Index

SOLUND BYGG AS

Orgnr: 812067842

adresse: Klubben 4

id

1220

organisasjonsnummer

812067842

navn

SOLUND BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Klubben 4"], "kommune": "SOLUND", "landkode": "NO", "poststed": "HARDBAKKE", "postnummer": "6924", "kommunenummer": "4636"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812067842

navn

SOLUND BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Klubben 4

forradrpostnr

6924

forradrpoststed

HARDBAKKE

forradrkommnr

4636

forradrkommnavn

SOLUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.06.2013

stiftelsesdato

05.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812067842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 10438, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 155186, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17758}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 137428}}, "journalnr": "2021134665", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812067842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 34441, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4441}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 120745, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 120267}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 478}}, "sumEgenkapitalGjeld": 155186}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 36974, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 625760}, "driftsresultat": 38222, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 663982}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 38227}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912078434 [navn] => SOLUND BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812067842 [oppstartsdato] => 2013-06-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Klubben 4"], "kommune": "SOLUND", "landkode": "NO", "poststed": "HARDBAKKE", "postnummer": "6924", "kommunenummer": "4636"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?