Index

SOLVILLA AS

Orgnr: 811713902

mobil: 99 05 55 55
adresse: Tidemands gate 21A

id

417

organisasjonsnummer

811713902

navn

SOLVILLA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-18

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tidemands gate 21A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0260", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811713902

navn

SOLVILLA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tidemands gate 21A

forradrpostnr

0260

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.03.2013

stiftelsesdato

13.03.2013

tlf

tlf_mobil

99 05 55 55

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811713902

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2070421, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16059805, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15311408}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 748397}}, "journalnr": "2020821153", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811713902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4093041, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 285000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3808041}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11966764, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11966764}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16059805}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15650863, "totalresultat": 15650863, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 50088}, "driftsresultat": -50088, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15822303, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16045143}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 222840}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 15772214}}]

Reserver mot visning?