Index

SØLVTOPPEN AS

Orgnr: 822712932

mobil: 913 57 813
adresse: Dyrmyrgata 27

id

28705

organisasjonsnummer

822712932

navn

SØLVTOPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-07

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dyrmyrgata 27"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 143"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3603", "kommunenummer": "3006"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822712932

navn

SØLVTOPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dyrmyrgata 27

forradrpostnr

3611

forradrpoststed

KONGSBERG

forradrkommnr

3006

forradrkommnavn

KONGSBERG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 143

ppostnr

3603

ppoststed

KONGSBERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.05.2019

stiftelsesdato

14.04.2019

tlf

tlf_mobil

913 57 813

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822712932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2366163, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14461298, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14257685}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 203613}}, "journalnr": "2021413558", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822712932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 188786, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 158786}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14272512, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9408467}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4864045}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14461298}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 51755, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 477130}, "driftsresultat": 143330, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 620460}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -76978, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 37}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 77015}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 66352}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822891942 [navn] => SØLVTOPPEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822712932 [oppstartsdato] => 2019-04-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dyrmyrgata 27"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3611", "kommunenummer": "3006"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 143"], "kommune": "KONGSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSBERG", "postnummer": "3603", "kommunenummer": "3006"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?