Index

SOLWANG EIENDOM AS

Orgnr: 922031037

adresse: Trondheimsvegen - Jessheim 65

id

362895

organisasjonsnummer

922031037

navn

SOLWANG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsvegen - Jessheim 65"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Contador AS", "Trondheimsvegen - Jessheim 65"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922031037

navn

SOLWANG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trondheimsvegen - Jessheim 65

forradrpostnr

2050

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Contador AS Trondheimsvegen - Jessheim 65

ppostnr

2050

ppoststed

JESSHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

01.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031037

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2131899, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3920420, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3916754}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3666}}, "journalnr": "2020886440", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031037"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -72811, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -122811}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3993231, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 499}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3992732}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3920420}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-12-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -122811, "totalresultat": -122811, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 118295}, "driftsresultat": 1705, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 120000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -124516, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 93}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 124610}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -122811}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822134882 [navn] => SOLWANG EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922031037 [oppstartsdato] => 2018-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsvegen - Jessheim 65"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Contador AS", "Trondheimsvegen - Jessheim 65"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?