Index

SOLY DRIFT AS

https://www.soly.no

Orgnr: 812479962

mobil: 410 00 026
webside: www.soly.no
adresse: Ringsevja 2

id

2143

organisasjonsnummer

812479962

navn

SOLY DRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringsevja 2"], "kommune": "NOME", "landkode": "NO", "poststed": "ULEFOSS", "postnummer": "3830", "kommunenummer": "3816"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-25

hjemmeside

www.soly.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812479962

navn

SOLY DRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringsevja 2

forradrpostnr

3830

forradrpoststed

ULEFOSS

forradrkommnr

3816

forradrkommnavn

NOME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.09.2013

stiftelsesdato

25.08.2013

tlf

tlf_mobil

410 00 026

url

www.soly.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812479962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 46882, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2766402, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 464225}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2302177}}, "journalnr": "2021172669", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812479962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 212927, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1587039}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1374112}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2553475, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2545268}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8207}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2766402}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1147213, "totalresultat": -1147213, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4737511}, "driftsresultat": -1467151, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3270361}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3517, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1668}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5185}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1470667}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912500535 [navn] => SOLY DRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 812479962 [oppstartsdato] => 2013-08-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ringsevja 2"], "kommune": "NOME", "landkode": "NO", "poststed": "ULEFOSS", "postnummer": "3830", "kommunenummer": "3816"} [links] => [] [hjemmeside] => www.soly.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?