Index

SOM EIENDOM AS

Orgnr: 810582332

adresse: Tomtegata 1

id

27

organisasjonsnummer

810582332

navn

SOM EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tomtegata 1"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3715", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1957-03-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

810582332

navn

SOM EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tomtegata 1

forradrpostnr

3715

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

08.03.1957

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810582332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2189267, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 757128, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 146170}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 610958}}, "journalnr": "2020947961", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810582332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 395374, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 295374}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 361754, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 361754}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 757128}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 231439, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 142694}, "driftsresultat": 302706, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 445400}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5989, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5995}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 296717}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998102677 [navn] => SOM EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-03-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810582332 [oppstartsdato] => 2010-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tomtegata 1"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3715", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?