Index

SOMATORGET AS

Orgnr: 812118692

mobil: 916 86 170
adresse: Skjeneholen 4

id

1363

organisasjonsnummer

812118692

navn

SOMATORGET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.890", "beskrivelse": "Torghandel med andre varer"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skjeneholen 4"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4313", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812118692

navn

SOMATORGET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skjeneholen 4

forradrpostnr

4313

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.890

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.07.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

916 86 170

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812118692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2394773, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1228866, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 145342}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1083524}}, "journalnr": "2021439148", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812118692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 210996, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 180996}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1017870, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1017870}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1228866}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 407933, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4748610}, "driftsresultat": 523245, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5271855}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -256, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 72}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 328}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 522989}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912233499 [navn] => SOMATORGET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.890", "beskrivelse": "Torghandel med andre varer"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812118692 [oppstartsdato] => 2013-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skjeneholen 4"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4313", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?