Index

SOMMERSETH BOLIGUTLEIE AS

Orgnr: 815581202

adresse: Krohnegården 166

id

8909

organisasjonsnummer

815581202

navn

SOMMERSETH BOLIGUTLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-24

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krohnegården 166"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FYLLINGSDALEN", "postnummer": "5146", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815581202

navn

SOMMERSETH BOLIGUTLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krohnegården 166

forradrpostnr

5146

forradrpoststed

FYLLINGSDALEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.06.2015

stiftelsesdato

27.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

815581202

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2041691, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7369844, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7135576}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 234268}}, "journalnr": "2020790812", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815581202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2004786, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2034786}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9374630, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 253712}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9120919}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7369844}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 298496, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1837125}, "driftsresultat": 718960, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2556085}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -318821, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3599}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 322420}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 400139}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994413813 [navn] => SOMMERSETH BOLIGUTLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-08-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815581202 [oppstartsdato] => 2009-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Krohnegu00e5rden 166"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FYLLINGSDALEN", "postnummer": "5146", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-04-27 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?