Index

SON MILJØHESTESENTER AS

Orgnr: 812321722

mobil: 908 71 312
adresse: Sonsveien 65

id

1810

organisasjonsnummer

812321722

navn

SON MILJØHESTESENTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-12

naeringskode1

{"kode": "01.430", "beskrivelse": "Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sonsveien 65"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "SON", "postnummer": "1555", "kommunenummer": "3019"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812321722

navn

SON MILJØHESTESENTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sonsveien 65

forradrpostnr

1555

forradrpoststed

SON

forradrkommnr

3019

forradrkommnavn

VESTBY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

01.430

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.10.2013

stiftelsesdato

30.07.2013

tlf

tlf_mobil

908 71 312

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812321722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 86308, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4405, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4405}}, "journalnr": "2021221194", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812321722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -351289, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -391289}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 355694, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 355694}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4405}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?