Index

SONAR FILM AS

Orgnr: 818789882

adresse: Søndre Tollbodgate 17

id

16909

organisasjonsnummer

818789882

navn

SONAR FILM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-03

naeringskode1

{"kode": "59.110", "beskrivelse": "Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Søndre Tollbodgate 17"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818789882

navn

SONAR FILM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Søndre Tollbodgate 17

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

59.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.04.2017

stiftelsesdato

21.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818789882

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1597294, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 139102, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 139102}}, "journalnr": "2020316286", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818789882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 48953, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 127292}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -78338}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 90148, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 90148}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 139102}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14454, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 89503}, "driftsresultat": -14503, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 75000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 49, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 49}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14454}}]

Reserver mot visning?