Index

SØNDRE HUSVIK AS

Orgnr: 818708912

adresse: Jarlsøveien 22A

id

16651

organisasjonsnummer

818708912

navn

SØNDRE HUSVIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-15

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jarlsøveien 22A"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3124", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818708912

navn

SØNDRE HUSVIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jarlsøveien 22A

forradrpostnr

3124

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.03.2017

stiftelsesdato

26.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818708912

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2249023, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 340691, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 309980}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30711}}, "journalnr": "2021260571", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818708912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 340691, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 310691}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 340691}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -23339, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22690}, "driftsresultat": -22690, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 649, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 39}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 688}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -23339}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918777067 [navn] => SØNDRE HUSVIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818708912 [oppstartsdato] => 2017-02-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jarlsu00f8veien 22A"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3124", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?