Index

SONGLI EIENDOM AS

Orgnr: 919127635

mobil: 975 78 990
adresse: Songlivegen 592

id

274014

organisasjonsnummer

919127635

navn

SONGLI EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-08

naeringskode1

{"kode": "93.299", "beskrivelse": "Fritidsvirksomhet ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Songlivegen 592"], "kommune": "ORKLAND", "landkode": "NO", "poststed": "FANNREM", "postnummer": "7320", "kommunenummer": "5059"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Johan Randahl", "Nerviksdalen 11"], "kommune": "ORKLAND", "landkode": "NO", "poststed": "ORKANGER", "postnummer": "7300", "kommunenummer": "5059"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919127635

navn

SONGLI EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Songlivegen 592

forradrpostnr

7320

forradrpoststed

FANNREM

forradrkommnr

5059

forradrkommnavn

ORKLAND

forradrland

Norge

postadresse

c/o Johan Randahl Nerviksdalen 11

ppostnr

7300

ppoststed

ORKANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.299

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.08.2017

stiftelsesdato

21.05.2017

tlf

tlf_mobil

975 78 990

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919127635

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2543751, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 499683, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 250}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 499433}}, "journalnr": "2021533052", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919127635"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 321163, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 291163}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 178520, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23022}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 155498}}, "sumEgenkapitalGjeld": 499683}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 77548, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 528924}, "driftsresultat": 99357, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 628281}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 57, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 116}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 59}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 99414}}]

Reserver mot visning?