Index

SØNSTEBØTUNET AS

Orgnr: 886372892

adresse: Bøgata 36

id

68703

organisasjonsnummer

886372892

navn

SØNSTEBØTUNET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

25

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bøgata 36"], "kommune": "MIDT-TELEMARK", "landkode": "NO", "poststed": "BØ I TELEMARK", "postnummer": "3800", "kommunenummer": "3817"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-09-22

naeringskode2

{"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotøy"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

naeringskode3

{"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

Difi-opplysninger

orgnr

886372892

navn

SØNSTEBØTUNET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bøgata 36

forradrpostnr

3800

forradrpoststed

BØ I TELEMARK

forradrkommnr

3817

forradrkommnavn

MIDT-TELEMARK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

47.721

nkode3

47.510

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2004

stiftelsesdato

22.09.2003

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

25

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886372892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2362101, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 28270048, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5198977}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23071071}}, "journalnr": "2021297260", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886372892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1767054, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4280000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2512946}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26502994, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16543362}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9959632}}, "sumEgenkapitalGjeld": 28270048}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3417623, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33050551}, "driftsresultat": -2914812, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30135739}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -548807, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 116763}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 665570}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3463619}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974306557 [navn] => SØNSTEBØTUNET AS AVD KLÆR [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 886372892 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8gata 36"], "kommune": "MIDT-TELEMARK", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8 I TELEMARK", "postnummer": "3800", "kommunenummer": "3817"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2004-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 974306565 [navn] => SØNSTEBØTUNET AS AVD UTSTYR [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 886372892 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8gata 36"], "kommune": "MIDT-TELEMARK", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8 I TELEMARK", "postnummer": "3800", "kommunenummer": "3817"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2004-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 975038424 [navn] => SØNSTEBØTUNET AS AVD SKO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-11-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotu00f8y"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 886372892 [oppstartsdato] => 1999-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8gata 36"], "kommune": "MIDT-TELEMARK", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8 I TELEMARK", "postnummer": "3800", "kommunenummer": "3817"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2004-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #4

Array ( [organisasjonsnummer] => 977276810 [navn] => SØNSTEBØTUNET AS AVD INTERSPORT [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-02-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.641", "beskrivelse": "Butikkhandel med sportsutstyr"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 886372892 [oppstartsdato] => 1997-04-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bu00f8gata 36"], "kommune": "MIDT-TELEMARK", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8 I TELEMARK", "postnummer": "3800", "kommunenummer": "3817"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-11-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?