Index

SØR FORRETNINGSEIENDOM INVEST AS

Orgnr: 819295662

adresse: c/o Jan Krokedal, Øvreskogen 25

id

18220

organisasjonsnummer

819295662

navn

SØR FORRETNINGSEIENDOM INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jan Krokedal", "Øvreskogen 25"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SPIKKESTAD", "postnummer": "3430", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

819295662

navn

SØR FORRETNINGSEIENDOM INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Jan Krokedal Øvreskogen 25

forradrpostnr

3430

forradrpoststed

SPIKKESTAD

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.07.2017

stiftelsesdato

29.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819295662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2225061, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 119650690, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 112375722}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7274968}}, "journalnr": "2021117778", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819295662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9346087, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2804966}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6541120}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 110304603, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 641603}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 119650690}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2860407, "totalresultat": 2860407, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": -106211, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 124227}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3668403}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819396892 [navn] => SØR FORRETNINGSEIENDOM INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819295662 [oppstartsdato] => 2017-06-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jan Krokedal", "u00d8vreskogen 25"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SPIKKESTAD", "postnummer": "3430", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?