Index

SØR RESTAURERING AS

Orgnr: 812196502

mobil: 951 59 589
adresse: Johan Øydegards vei 59

id

1548

organisasjonsnummer

812196502

navn

SØR RESTAURERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Johan Øydegards vei 59"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4632", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812196502

navn

SØR RESTAURERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Johan Øydegards vei 59

forradrpostnr

4632

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.07.2013

stiftelsesdato

05.06.2013

tlf

tlf_mobil

951 59 589

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812196502

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2110201, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3150559, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 445812}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2704747}}, "journalnr": "2020861921", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812196502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 821734, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 791734}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2328826, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2328826}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3150559}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 322952, "totalresultat": 322952, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8161722}, "driftsresultat": 424060, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8585783}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2882, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7997}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10879}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 421178}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912232816 [navn] => SØR RESTAURERING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812196502 [oppstartsdato] => 2013-06-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Johan u00d8ydegards vei 59"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4632", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?