Index

SØRESTRANDA EIENDOM AS

Orgnr: 811987972

adresse: Sørestrandvegen 605

id

1037

organisasjonsnummer

811987972

navn

SØRESTRANDA EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørestrandvegen 605"], "kommune": "SYKKYLVEN", "landkode": "NO", "poststed": "IKORNNES", "postnummer": "6222", "kommunenummer": "1528"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o John Harry Klokk", "Svindsetvegen 117"], "kommune": "SYKKYLVEN", "landkode": "NO", "poststed": "SYKKYLVEN", "postnummer": "6230", "kommunenummer": "1528"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811987972

navn

SØRESTRANDA EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørestrandvegen 605

forradrpostnr

6222

forradrpoststed

IKORNNES

forradrkommnr

1528

forradrkommnavn

SYKKYLVEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o John Harry Klokk Svindsetvegen 117

ppostnr

6230

ppoststed

SYKKYLVEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.05.2013

stiftelsesdato

03.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811987972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2590689, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2698894, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2662000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36894}}, "journalnr": "2021608354", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811987972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 855439, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 296890}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 558549}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1843456, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 42775}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1800681}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2698894}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6316, "totalresultat": 6316, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 215653}, "driftsresultat": 67712, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 283365}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -59617, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2722}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 62339}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8096}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911999013 [navn] => SØRESTRANDA EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811987972 [oppstartsdato] => 2013-05-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8restrandvegen 605"], "kommune": "SYKKYLVEN", "landkode": "NO", "poststed": "IKORNNES", "postnummer": "6222", "kommunenummer": "1528"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o John Harry Klokk", "Svindsetvegen 117"], "kommune": "SYKKYLVEN", "landkode": "NO", "poststed": "SYKKYLVEN", "postnummer": "6230", "kommunenummer": "1528"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?