Index

SØRLANDSPORTEN EIENDOM AS

Orgnr: 810105372

tlf: 37155025

id

6

organisasjonsnummer

810105372

navn

SØRLANDSPORTEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "RISØR", "landkode": "NO", "poststed": "AKLAND", "postnummer": "4994", "kommunenummer": "4201"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1973-12-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810105372

navn

SØRLANDSPORTEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

4994

forradrpoststed

AKLAND

forradrkommnr

4201

forradrkommnavn

RISØR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

14.12.1973

tlf

37155025

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810105372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2337803, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 575226, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 479850}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 95376}}, "journalnr": "2021391487", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810105372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 170131, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 70131}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 405096, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 105096}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 300000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 575227}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4942, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 240035}, "driftsresultat": 6465, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 246500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12800, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2068}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14868}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6335}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985097259 [navn] => SØRLANDSPORTEN EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-11-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810105372 [oppstartsdato] => 2000-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "RISu00d8R", "landkode": "NO", "poststed": "AKLAND", "postnummer": "4994", "kommunenummer": "4201"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?