Index

SØRSDAHL TRANSPORT AS

Orgnr: 815299132

adresse: Skåumveien 20

id

8256

organisasjonsnummer

815299132

navn

SØRSDAHL TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skåumveien 20"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STOKKE", "postnummer": "3160", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815299132

navn

SØRSDAHL TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skåumveien 20

forradrpostnr

3160

forradrpoststed

STOKKE

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.04.2015

stiftelsesdato

20.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815299132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2449829, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2193568, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1179327}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1014240}}, "journalnr": "2021419525", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815299132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 33699, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 21834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11865}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2159869, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1772333}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 387536}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2193567}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 652961, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6783862}, "driftsresultat": 838789, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7622651}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -28788, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": -385}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28402}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 810002}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915310753 [navn] => SØRSDAHL TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 815299132 [oppstartsdato] => 2015-04-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sku00e5umveien 20"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STOKKE", "postnummer": "3160", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?