Index

SØSTRENE SYSTUE AS

Orgnr: 818875452

adresse: Marikåpeveien 1A

id

17139

organisasjonsnummer

818875452

navn

SØSTRENE SYSTUE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "14.190", "beskrivelse": "Produksjon av klær og tilbehør ellers"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Marikåpeveien 1A"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1529", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818875452

navn

SØSTRENE SYSTUE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Marikåpeveien 1A

forradrpostnr

1529

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

14.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.04.2017

stiftelsesdato

25.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818875452

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2160209, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 744872, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 717372}}, "journalnr": "2020910013", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818875452"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 156363, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 131933}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 588509, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 588509}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 744872}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -181014, "totalresultat": -181014, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4526798}, "driftsresultat": -163512, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4363287}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -17503, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 285}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17788}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -181014}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990081298 [navn] => SØSTRENE SYSTUE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-07-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "14.190", "beskrivelse": "Produksjon av klu00e6r og tilbehu00f8r ellers"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 818875452 [oppstartsdato] => 2006-07-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mariku00e5peveien 1A"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1529", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?