Index

SP MANAGEMENT AS

Orgnr: 811646482

adresse: Holmendammen terrasse 2

id

278

organisasjonsnummer

811646482

navn

SP MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holmendammen terrasse 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0773", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811646482

navn

SP MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holmendammen terrasse 2

forradrpostnr

0773

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.03.2013

stiftelsesdato

05.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811646482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2269533, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 844890, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 844890}}, "journalnr": "2021229270", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811646482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -241194, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 89453}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -330647}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1086084, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11355}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1074729}}, "sumEgenkapitalGjeld": 844890}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1251157, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 299874}, "driftsresultat": 1064756, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1364630}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 186401, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 196857}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10456}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1251157}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911714809 [navn] => SP MANAGEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811646482 [oppstartsdato] => 2013-02-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holmendammen terrasse 2"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0773", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?