Index

SPANIA INVEST AS

Orgnr: 820410742

mobil: 992 73 634
adresse: Trondheimsvegen - Jessheim 65

id

21285

organisasjonsnummer

820410742

navn

SPANIA INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsvegen - Jessheim 65"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

820410742

navn

SPANIA INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trondheimsvegen - Jessheim 65

forradrpostnr

2050

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.02.2018

stiftelsesdato

15.01.2018

tlf

tlf_mobil

992 73 634

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820410742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2130475, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2339664, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1946456}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 393208}}, "journalnr": "2020883448", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820410742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -147877, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -747877}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2487542, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2487542}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2339664}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -646369, "totalresultat": -646369, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1066749}, "driftsresultat": -648331, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 418417}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1962, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1962}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -646369}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920510299 [navn] => SPANIA INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 820410742 [oppstartsdato] => 2018-01-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsvegen - Jessheim 65"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?